sudoku

Sudoku určite každý z nás aspoň raz riešil, ak nie, tak určite videl niekoho :).

Program vznikol ako vizuálna pomôcka počas riešeia.
V ľavej časti sa nachádza tabuľka, do ktorej sa vpisujú čísla. Napravo a pod tabuľkou sú súčty riadkov resp. stĺpcov.
Pravá časť je len graficky krajšie vyobrazená ľava časť. Pohyb myšky v Ľ. časti je okamžite zobrazovaný modrou bodkou v P. časti...pre lepšiu orientáciu.
Červenou farbou sa vyznačia tie políčka, kde už nie je možné vpísať zvolené čislo (na obr. je situácia pre č.4). Čísla sa volia prejdením myškou cez veľké číslice 1 - 9.
Program má možnosť uloži si 3x stav a aj vyvolať spätne uložený stav - je to obdoba klasického lúštenia, keď si vpisujeme do rohov kolónky ako pomôcku číslo, ktoré by potenciálne mohlo byť správne :)

Existuje aj rozšírená verzia sudoku 16x16

Poznámka:

K tvorbe programu ma podnietila celoslovenská súťaž v sudoku, ktorej zadanie bolo zverejnené v novinách. Skončil som tušim na 221. mieste :).

Komentáre
Pridať komentár
Meno: 
Overovací kód: 

captcha
Text komentára: